O nás

Korózia naďalej plynule spôsobuje veľké škody, mení vlastnosti a použiteľnosť našich úžitkových a pracovných prostriedkov. Obrana proti nim sa nazýva ochrana povrchu. 

Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu a distribúciu pomocných látok na povrchovú ochranu vrátane galvanizácie a prípravy práškového farbenia.

Vďaka našim kvalifikovaným inžinierskym zamestnancom máme v týchto oblastiach viac ako 30 rokov odbornej praxe. 

Naše výrobky a výrobky vzniknuté z nich sa dostali aj za naše hranice, kde taktiež obstáli.  Medzi našich dodávateľov patria známe spoločnosti ako BASF, Ralu Plate, Nickel Hütte, Italchimici, K + S, Jadechem, Julius Hoesch, Hoechst, Clariant, Kokkola, Stanchem, Thermofos atď. 

V rámci našej každodennej práce sa zaväzujeme ku kvalite a ochrane životného prostredia. 

Veľkým krokom vpred pre nás bolo, keď sme sa stali dodávateľmi  pre  niekoľko  spoločností  v automobilovom priemysle. 

Partnerské vzťahy sú pre nás vždy prioritou, keďže od nich prichádzajú požia -davky, úlohy a spätné odozvy. 

Naše podnikanie nie je len o jednoduchom predaji chemikálií, ale o vzájomných vzťahoch, ktoré neustále vyhodnocujeme s našimi obchodnými partnermi. 

Sme presvedčení, že je to nevyhnutnou súčasťou  riešenia problémov.